home dipinti ciondoli scoperte il talismano even-gallery chi sono
 

 

 

 

 

No se femina avveru

desse in difficcultai

palch lu spiciu chhai

di geniu sinzeru

ch illu to ministeru

se patrona e lu sai

no mai la to falta

cosa chi ti scunsalta.

Gianfranco Garrucciu, poeta

 

 

 

indietro

.